Skip Navigation

Academic Calendar

Event Spring 2022 Summer 2022 Fall 2022 Winter 2023
Registration Begins (after 2pm PT) Jan 20 Apr 21 Jul 14 Oct 20
Courses Begin* (week of) Mar 28 Jun 20 Sep 19 Jan 3
Courses End* (week of) Jun 6 Sep 6 Dec 12 Mar 13
Parking Permits Expire Jun 30 Sep 30 Dec 31 Mar 31
Administrative Holidays Mar 25, May 30 Jun 20, Jul 4, Sep 5 Nov 11, Nov 24-25, Dec 23, Dec 26, Dec 30, Jan 2 Jan 16, Feb 20

*Actual dates may vary by program.