Skip Navigation

Academic Calendar

Event Summer 2022 Fall 2022 Winter 2023 Spring 2023
Registration Begins (after 2pm PT) Apr 21 Jul 14 Oct 20 Jan 19
Courses Begin* (week of) Jun 20 Sep 19 Jan 3 Mar 27
Courses End* (week of) Sep 6 Dec 12 Mar 13 Jun 5
Parking Permits Expire Sep 30 Dec 31 Mar 31 Jun 30
Administrative Holidays Jun 20, Jul 4, Sep 5 Nov 11, Nov 24-25, Dec 23, Dec 26, Dec 30, Jan 2 Jan 16, Feb 20 Mar 31, May 29

*Actual dates may vary by program.